DYSTRYBUTOR LANDIRENZO

SERWIS MOTO

AKUMULATORY

Każdy samochód potrzebuje źródła energii elektrycznej, które dostarcza prąd do rozrusznika, aparatu zapłonowego, reflektorów, radia i do innych odbiorników. Przy pracującym silniku i wystarczająco wysokiej liczbie obrotów, energię elektryczną dostarcza prądnica, gdy natomiast motor jest wyłączony, potrzebne jest do jego zapłonu niezależne źródło prądu. Takim źródłem jest akumulator, w którym możliwa jest zamiana zmagazynowanej energii chemicznej na elektryczną (rozładowanie akumulatora to dostarczanie energii elektrycznej do jej odbiorników) i odwrotnie (ładowanie akumulatora to zamiana dostarczonej energii elektrycznej na energię chemiczną).

Akumulatory obsługowe w białych plastikowych obudowach. 

Akumulatory są dostarczane jako ładowane na sucho. Przed użyciem należy napełnić je elektrolitem (roztwór kwasu siarkowego H2SO4 w wodzie destylowanej). Łączny okres gwarancji i rękojmi tych akumulatorów wynosi 24 miesiące, licząc od daty zakupu. W tej grupie akumulatorów wyróżniamy następujące rodzaje:

 • Rozruchowe do samochodów - zapewniają pewny rozruch w zimie i charakteryzują się długą żywotnością.
 • RF, akumulatory przeciwwstrząsowe rozruchowe - wykazują dziesięciokrotnie wyższą odporność na wstrząsy w porównaniu ze standardowymi akumulatorami dzięki wzmocnieniu połączeń płyt przy mostkach klejem antywibracyjnym. Zastosowanie - maszyny budowlane, leśne, ciągniki, ciężki sprzęt transportowy. Zapewniają pewny rozruch w zimie i charakteryzują się długą żywotnością.
 • HD, akumulatory rozruchowe o podwyższonej trwałości,akumulatory przeciwwstrząsowe trwalsze niż RF przez zastosowanie separatorów z włóknem szklanym. Zastosowanie jak przy akumulatorach RF. Zapewniają pewny rozruch w zimie i charakteryzują się długą żywotnością. Akumulator ten daje się wielokrotnie rozładowywać i ładować nie tracąc swoich właściwości.
 • HD extra, akumulatory rozruchowe o bardzo wysokiej trwałości, akumulatory o jeszcze wyższej trwałości niż HD dzięki wzmocnieniu płyt od dołu. Zapewniają pewny rozruch, nawet w ekstremalnych warunkach (posiadają rezerwę rozruchu do 20%). Charakteryzują się niezwykle długą żywotnością i wytrzymują wielokrotne silne rozładowywania i ładowania, nie tracąc swoich właściwości. Jest to akumulator przeznaczony do ekstremalnych obciążeń, oferuje wszystko, co może dziś dać nowoczesny akumulator.â€

‹Dane charakterystyczne akumulatora

‹Właściwości akumulatorów określają następujące parametry:

a. Pojemność akumulatora
b. Prąd rozruchu
c. Napięcie

a. Pojemność akumulatora wyrażona jest w amperogodzinach (Ah) i określa czas pobierania prądu z akumulatora. Np. pojemność 44 Ah oznacza, że przez 10 godzin możemy pobierać z akumulatora prąd o natężeniu 4.4 ampera, lub przez 20 godzin prąd o natężeniu 2.2 ampera. Pojemność akumulatora zależy od ilości i powierzchni wewnętrznej, oraz zewnętrznej płyt. Im jest ich więcej, im większa jest ich powierzchnia, tym większa pojemność akumulatora. Inne czynniki wpływające na pojemność akumulatora to:

 • natężenie prądu rozładowywania; im wyższe jest natężenie prądu, tym mniejsza pojemność.
 • Temperatura elektrolitu; im wyższa jest temperatura elektrolitu, tym mniejsza jego gęstość, a tym samym mniejszy jego opór wewnętrzny. W rezultacie pojemność akumulatora jest większa.
 • Wiek akumulatora; im starszy akumulator, tym mniejsza jest jego pojemność, ponieważ w jego płytach powstają ubytki masy aktywnej.

b. Prąd rozruchu, zwany inaczej prądem pobierczym zimna.

Każdy akumulator winien prawidłowo pracować także i w trudnych warunkach, np. w zimie, podczas silnych mrozów. Miarą tej właściwości jest prąd pobierczy zimna, zwany inaczej prądem rozruchu. Jego wielkość określona jest napięciem ogniwa, które przy temperaturze -18 st. C powinno wskazywać:

 • potencjał 1.4 V przy rozładowywaniu przez 30 sekund, oraz
 • potencjał 1.0 V przy rozładowywaniu przez 180 sekund.

Im większy jest prąd rozruchu, tym silniejszy akumulator.

c. Napięcie

‹Występują akumulatory o napięciu np.:

 • 6 V (akumulatory do motocykli)
 • 12 V (akumulatory do motocykli, samochodów osobowych, mikrobusów, samochodów dostawczych, ciężarówek, autobusów i traktorów)..

Copyright 2024 EkoCar.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Więcej iw naszej Polityce cookie.
Projekt i realizacja online24.pl