DYSTRYBUTOR LANDIRENZO

SERWIS MOTO

Q-SERVICE

Pierwsza ogólnopolska sieć warsztatów samochodowych Q-SERVICE

W ostatnim czasie w Polsce nastąpiło szereg zmian na rynku usług motoryzacyjnych. Dostosowanie się do nowej sytuacji decyduje o powodzeniu firm związanych z tym rynkiem. Istotne stało się podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia pozycji niezależnego warsztatu. Konieczne jest inwestowanie w wyposażenie warsztatu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, ciągłe poszerzanie coraz bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej. Nie bez znaczenia jest również rosnąca konkurencja na polskim rynkiem usług motoryzacyjnych spowodowana ekspansją zachodnich sieci serwisowych.

Jedną z form, która pozwala na skuteczne opieranie się profesjonalnym sieciom serwisowym, wkraczających na polski rynek, jest zrzeszenie się w ogólnopolskiej sieci.

Umożliwia to polepszenie warunków zakupowych, łatwy dostęp do informacji technicznej, szeroki zakres działań reklamowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów, łatwiejszy dostęp do klienta i szeroka znajomość marki. Pierwsza ogólnopolska sieć warsztatowa Q-SERVICE, stawia sobie za cel spełnienie tych wymagań i oferuje pełne wsparcie zrzeszonym w ramach sieci wolnym warsztatom samochodowym.

Informacja o Q-SERVICE‹

Koncepcja ogólnopolskiej sieci warsztatów samochodowych Q-SERVICE powstała w firmie INTER CARS S.A. w 1997 r. Jest to zrzeszenie wolnych warsztatów samochodowych. Zachowują one własną tożsamość - nazwa firmy i nazwisko właściciela jest na pierwszym miejscu. Założenia wzorowane były na europejskiej sieci AutoCrew, stworzonej przez firmę SACHS. Firma INTER CARS S.A. jest właścicielem znaku towarowego Q-SERVICE i organizatorem sieci. Jest również na mocy zawartej umowy z AutoCrew - Niemcy wyłącznym reprezentantem i organizatorem sieci AutoCrew w Polsce Obecnie sieć warsztatów Q-SERVICE liczy 441 warsztatów i stale ilość ta wzrasta. Rosnące wymagania rynku i klientów, zmuszają nas do wprowadzenia zwiększonych wymagań, niezbędnych do konkurowania na tym trudnym rynku. Postawiliśmy na jakość usług świadczonych w naszej sieci, jednocześnie wprowadzając jednolite oznakowanie warsztatów, szerokie wsparcie promocyjne, programy finansowania rozwoju, programy inwestycyjne, oraz program doradztwa technicznego.

Wszystkie te działania mają na celu przygotowanie się do momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, a co za tym idzie otwarcia naszego rynku usług motoryzacyjnych dla firm i sieci serwisowych z Europy Zachodniej.

Tylko profesjonalnie przygotowane warsztaty, posiadające zaplecze wsparcia promocyjnego i technicznego, działające według jednolitych standardów obsługowych mają możliwość oparciu się ekspansji nowych firm wkraczających na ten rynek usług. Warsztat musi jednak, spełniać ściśle określone wymagania, które umożliwiają przystąpienie do sieci.

Co łączy warsztaty Q-SERVICE?

Uczestnictwo w sieci wiąże się z szeregiem korzyści, które bezpośrednio wpływają na postrzeganie warsztatu przez klienta i pozwalają rozwijać się w odpowiednim kierunku. Korzyści te są spójne dla tych wszystkich, którzy stają się pełnoprawnym uczestnikiem sieci. Są to między innymi:

 • Jednolite oznakowanie warsztatów, zgodne z "Systemem identyfikacji wizualnej ogólnopolskiej sieci warsztatów Q-SERVICE".
 • Ogólnopolskie wsparcie promocyjne.
 • Jednolite akcje marketingowe.
 • Dostęp do atrakcyjnych programów finansowania.
 • Programy inwestycyjne i wsparcia warsztatów.
 • Atrakcyjne pakiety rabatowe na zakup części zamiennych.
 • Podczas korzystania z pakietów dodatkowy bonus.
 • Gwarancja w ramach całej sieci.
 • Identyczna w całej sieci Książeczka Serwisowa wydawana klientom warsztatów.
 • Ułatwiony dostęp do specjalistycznej informacji technicznej w zakresie:
  • wyposażenia warsztatów
  • udostępnienia informacji technicznej
  • doradztwa technicznego
 • Bliska współpraca poszczególnych warsztatów w zakresie wymiany doświadczeń, akcji promocyjnych itp.
 • Wsparcie szkoleniowe (organizacja szkoleń)

Teksty zawarte na stronie zaczerpnięto ze strony www.q-service.com.pl.

Copyright 2024 EkoCar.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Więcej iw naszej Polityce cookie.
Projekt i realizacja online24.pl