DYSTRYBUTOR LANDIRENZO

OFERTA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Zakres badań technicznych pojazdów

  • okresowe badania techniczne motocykli i pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t,
  • kompleksowa diagnostyka pojazdu w zakresie bezpieczeństwa ruchu (układu; kierowniczego, hamulcowego, jezdnego oraz zawieszenia)
  • kontrola oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji
  • badania techniczne samochodów powypadkowych
  • przeglądy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy, importowanych (pierwsze badanie techniczne w kraju),
  • przeglądy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
  • badania pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego i Starostwa Powiatowego (po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego)
  • analizy spalin układu zasilania silnika
  • legalizacja zmian technicznych w pojeździe (instalacja haków holowniczych itp.)

Tabela opłat badania technicznego pojazdów

 

 Lp.

 Wyszczególnienie:

 Opłata:

1.  Okresowe badania techniczne  
1.1. - motocykl 62,00
1.2. - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób ł±cznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny, do 3,5 t d.m.c. , pojazd trójkołowy: powyżej 0,4 t m.w 98,00
1.13. - taksówka osobowa lub bagażowa (warunki dodatkowe)

42,00 

1.15. - pojazd przystosowany do zasilania gazem (badanie specjalistyczne)

63,00

1.16. - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub egzaminu państwowego (warunki dodatkowe) 48,00
2.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

 
2.1. - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.4. - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5. - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierowcy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6. - toksyczności spalin 14,00
2.7. - poziomu hałasu 20,00
2.8. - geometrii kół jednej osi 36,00
2.9. - działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10. - wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3.

Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic± (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych)

 
3.1.  - motocykl, motorower lub ciągnik 116,00
3.2.  - samochód osobowy, samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 169,00
4.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 
4.1. - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) po montażu instalacji do zasilania gazem w pojeĽdzie zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 20,00
4.2. - po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) 94,00
4.3. - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę  w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

 
5.1. - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) po montażu instalacji do zasilania gazem w pojeĽdzie zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 20,00
5.2. - po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne) 94,00
6.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

 
6.1. - w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2. - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.6. - do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7. - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub ymiany elementów powoduj±cych zmianę danych w owodzie rejestracyjnym

82,00

 6.8. - o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( z tytułu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego) 50,00
 6.9. - skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

 6.10. - pojazd sprowadzony z zagranicy i nosz±cy ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego< 94,00
 7.

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

 
 7.1. - Prawidłowość przystosowania pojazdu silnikowego do ci±gnięcia przyczepy 35,00
 7.6. - wykonanie numeru nadwozia 49,00
 7.7. - wykonanie numeru silnika

49,00

 7.8. - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

 7.10. - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy

255,00

 

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 września 2004 r.

Copyright 2024 EkoCar.
Ta witryna korzysta z plików cookie. Więcej iw naszej Polityce cookie.
Projekt i realizacja online24.pl